Algemene voorwaarden

Het is ons doel om de best mogelijke service te bieden aan al onze klanten en onze klanten zo duidelijk mogelijk te informeren. Hiervoor is het noodzakelijk om volgende algemene voorwaarden te stellen bij het boeken van een sessie:

·         Middelenverbintenis

Ik verbind mij ertoe al mijn kennis en ervaring te gebruiken om je zo goed mogelijk te helpen bij het gestelde probleem, en om je te begeleiden naar meer lichaamsbewustwording, een mindful leven, hartcoherentie of je persoonlijke doelstelling. Op dezelfde manier verwacht ik inzet van jou tijdens onze samenwerking. Enkel en alleen op die manier kan de begeleiding succesvol zijn.

Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut, hypnotherapeut of mental coach kan een garantie geven. De klant voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Wij kunnen enkel garanderen dat we ons uiterste best doen om de klant te helpen. Een deel van het werk ligt ook bij de klant zelf.

·         Geen medische diensten

Bewustzijnscoach Elke Kuppers is geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist. Ze stelt dus geen medische diagnoses, schrijft geen geneesmiddelen voor en levert geen medische diensten of medische voedingsadviezen. Alle therapieën zijn daarentegen gebaseerd op de werkwijzen van de meditatietherapie, chakratherapie, stresscoaching, life coaching, hartcoherentie, energetische coaching, bewustzijnscoaching, NLP, Hartcoherentie, Allround Yoga Technieken. 

·         Tarieven

De prijzen  zijn per sessie en niet per uur. De meeste sessies nemen 90 minuten in beslag. Na 90 minuten kan er een meerkost bij komen in lijn met de gangbare tarieven. Heeft u het financieel moeilijk en kan u dit aantonen aan de hand van een attest (ocmw  e.d) vermeld dit dan zeker bij het maken van de afspraak of tijdens de afspraak. In dit geval hanteer ik een sociaal tarief.

·         Betaling

De betaling gebeurt online of ter plaatse en enkel in contant geld of via de Bancontact app / Payconiq app op de smartphone.

·         Afspraken verplaatsen of annuleren

Een afspraak kan je via e-mail, telefonisch of per sms annuleren. Ter bevestiging krijg je een bericht van ons terug.

Wanneer je een afspraak verplaatst of annuleert, gebeurt dit ten minste 24 uur op voorhand om kosten te vermijden. Minder dan 24 uur op voorhand annuleren betekent de volledige betaling van de sessie. Hier worden in principe geen uitzonderingen op toegestaan.

Wie op een afspraak voor een bepaalde behandeling niet komt opdagen zonder verwittiging is ook gehouden de sessie volledig te betalen. Ook mijn tijd is kostbaar en het is een kwestie van respect om ten minste te verwittigen. Je ontvangt hiervoor een rekening per post of mail op uw opgegeven adres. 

Facturen zijn betaalbaar op de vermelde vervaldag op de bankrekening van Elke Kuppers, zoals opgegeven op de factuur. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand. Elke laattijdige betaling door de klant geeft Elke Kuppers tevens het recht om een schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de factuurbedragen, met een minimum van 40 euro en een maximum van 2.500 ero, dit ter dekking van de administratieve kosten van Elke Kuppers. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten (rechtsplegingsvergoeding), worden doorgerekend aan de klant. Het niet betalen van één factuur op de vervaldag, maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.

·         Betwisting van de resultaten

Wij halen schitterende resultaten. In geval van betwisting, dat wil zeggen ontevredenheid van de klant over de gebruikte methoden (of resultaten), is verhaal niet mogelijk. Immers, de aangeboden diensten zijn een samenwerking tussen de klant en de bewustzijnscoach. Het is dus duidelijk dat het resultaat mede afhankelijk is van de motivatie én de toewijding én de inspanning van de klant. Ook al doen wij ons werk correct en geven we de juiste suggesties en het juiste advies, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de klant deze suggesties en dit advies ook aanvaardt en ter harte neemt.

Zou er toch een geval van ontevredenheid en betwisting zijn dan kan er in geen geval sprake zijn van enige schade, en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.

Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden