Healy Aura Analyse

Aura foto

Met de Healy resonance is het ook mogelijk om een Aura analyse te maken. Aan de hand van enkele persoonsgegevens, zoals naam, geboortedatum, en foto meet de Healy de chakra’s uit. Uit de analyse blijkt hoe chakra’s procentueel (waarde tussen 1 en 100) ‘scoren’.

Aura analyse

De 3 chakra’s die hierin de ‘laagste’ waarde hebben, kunnen op hun beurt weer extra geanalyseerd worden. De Healy geeft een uitgebreide beschrijving over die 3 chakra’s. Het geeft je informatie over thema’s in je leven waarvan je bewust bent, maar ook van de dingen waar je nog niet zo bewust van bent.

 

Deze uitgebreide informatie (en foto) wordt zo snel mogelijk (binnen 3 dagen) in een PDF bestand naar je toegestuurd.

Een Healy Aura analyse gebeurt op afstand en kost € 30

Wil je dat de Healy ook frequenties stuurt naar de chakra’s die dat nodig hebben, dan kan dat in een Healy frequentie consult.

 

 

Belangrijk

Voor de toepassingen van de Healy Resonance, zonder elektroden zijn geen contra-indicaties.

Voor gebruik van de Healy met elektroden zijn er wel contra-indicaties zoals: zwangerschap, epilepsie, hartklachten, pacemakers en andere elektronische implantaten, bloeding en risico op bloeding of embolie, metalen voorwerpen/implantaten in het te behandelen gebied, niet op delen van de huid die behandeld zijn met radiotherapie, die overgevoelig zijn, of bij koorts te gebruiken.

Raadpleeg bij twijfel altijd een arts.